AKTIVITETER

Aktiviteter:


Borgerforeningen har i de seneste år været en aktiv deltager i udviklingen af Mols og Helgenæs. Borgerforeningen har været initiativtager til mange små og store begivenheder, aktiviteter og udviklingsområder.


Borgerforeningen og den siddende bestyrelse skal ifølge vedtægterne varetage fælles interesser for Mols og Helgenæs — naturligvis i samarbejde med andre lokale foreninger og interessenter. Som distriktsråd er vi områdets talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og det betyder også, at foreningen ofte deltager i de kommunale forhold. Det kan eksempelvis være, når der er behov for høringssvar og kommentarer til budgetforhandlinger, eller der er behov for at nuancere billedet af lokale trafikforhold.


Herunder kan du se en liste over arrangementer mv. som Borgerforeningen har eller har haft på plakaten:

Delebil:


I samarbejde med Byens Bil i Vestjylland, har Borgerforeningen siden 2018 været primus motor i arbejdet med at tilbyde en delebil i området. I starten gik aftalen på, at Byens Bil skulle stille en enkelt bil til rådighed. Det blev sidenhen til to biler, som nu er placeret ved lokalarkivet på Knebel Bygade 31. Det koster 300 kroner i årligt medlemskab at have adgang til dette fine tilbud.

Se mere på: www.byensbil.dk


Grundlovsmøde:


Borgerforeningen har en lang tradition for at arrangere grundlovsmøde. De sidste mange år, har et samarbejde mellem menighedsrådene og Borgerforeningen sikret mange gode talere hvert eneste år. I perioden fra 1993 og frem til 2018 blev festlighederne afholdt i Knebel præstegård. I 2019 afvikledes mødet i haven ved Agri Kirke og præstegård. I tiden efter 2019 er det intentionen at Borgerforening og menighedsråd fortsat samarbejder om tilrettelæggelsen, og grundlovsmødet vil blive afholdt forskellige steder for at ramme området bredest muligt. Derfor er det hensigten at skifte mellem Tved, Agri og Helgenæs præstegårdshave.


Flagallé:


Borgerforeningen råder over en flagallé. Flagalléen bruges mange gange i forbindelse med festlige begivenheder som Grundlovsdag, sommerfest, sportslige arrangementer mv. Medlemmer kan også låne den til private formål som f.eks. runde fødselsdage eller bryllupper. Det er ganske gratis for medlemmer at låne den, mens det koster 250 kr. for andre.


Flagalléen opbevares og bestyres for tiden af:

Hans Erik Mikkelsen, Havbovej 3, 8420 Knebel. Telefon 86351895 eller pr mail på havbovej3@gmail.com  


Møder med politikerne:


I borgerforeningens vedtægter står der blandt andet i formålsparagraffen, at vi skal arbejde for at fremme nærdemokratiet. Det gøres på flere fronter, men en af de fronter, som vi har en god tradition for på Mols er at have en tæt kontakt til de lokale politikere, som repræsenterer lokalbefolkningen i byrådet. Derfor har borgerforeningen haft tradition for at have to slags arrangementer med lokalpolitikerne. Den årligt tilbagevendende “Mød din politiker”, hvor lokale kan troppe op for at få en debat med de lokale politikere om aktuelle problemstillinger. Derudover har Borgerforeningen arrangeret vælgermøder op til kommunalvalgene hvert fjerde år.


Molsarkivet:


Borgerforeningen er bestyrelse for Molsarkivet. Arkivet drives af dygtige frivillige kræfter, som i mange år har forsøgt at sortere, strukturere, digitalisere den lokale historie. Du kan kigge forbi arkivet om onsdagen, hvis du har et ønske om at vide mere om området.


Molsarkivet har til huse på Knebel Bygade 31, 8420 Knebel.

Arkivet har åben hver onsdag kl. 19.00 – 21.30. Tlf. 24 91 79 92 (svarer kun onsdag)
Se Molsarkivet hjemmeside: www.molsarkivet.dk


Molsamatørerne:


Den lokale revygruppe får hvert år lattermusklerne til at gynge, når de i foråret slår dørene op for årets revy i Tved forsamlingshus. Gruppen arbejder udelukkende med tekstmateriale, som de selv har forfattet, og forestillingen veksler mellem forskellige genrer og tager lokale, nationale og internationale emner op til kritisk og morsomt gennemsyn. Traditionen tilsiger, at forestillingen spiller i begyndelsen af marts, og hvert år er det en fornøjelse for Borgerforeningen at byde alle medlemmer af foreningen på et gratis grin i Tved forsamlingshus.


Molbostøtten:


Molbostøtten er en muret obelisk, som er opstillet på Mols ved Knebel bys nordlige tilkørsel ved vejen til Agri. Støtten er rejst i 1938 af daværende nystartede Knebel Borger- og Håndværkerforening blandt andet som vejvisersten til den berømte stendysse, Porskær Stenhus. Gennem en del år led støtten under stærkt forfald, men Borgerforeningen satte sig for at skaffe midler til en gennemgribende renovering.
Det lykkedes at skaffe midler gennem lokale bidragydere, indsamling og fondsmidler. Der blev lavet renoveringsplan i 2008. De fire relieffer illustrerer de mest kendte molbohistorier: Storken i rugmarken, Kirkeklokken, Benene og stokken, Pølsen.


Mols i Udvikling:


Mols i Udvikling er en paraplyorganisation, som har eksisteret siden 2013. Den er grundlæggende optaget af at udvikle området og søsætte alle mulige skøre og skæve ideer. Derfor er der mange undergrupper under Mols i Udvikling som er udsprunget af, at lokale kræfter har lyst til at engagere sig i en specifik sag. Borgerforeningen har et nært samarbejde med Mols i Udvikling, blandt andet i forbindelse med tilflytning, ambassadørkorps og meget andet. Det er skrevet ind i Borgerforeningens vedtægter, at formand og næstformand for Mols i Udvikling også har sæde i Borgerforeningens bestyrelse.


Du kan følge med i Mols i Udvikling på deres egen hjemmeside: www.molsiudvikling.dk eller evt. på deres Facebook-side.


Uddeling af midler til aktiviteter og foreninger i lokalområderne:


 • Borgerforeningens medlemmer kan søge tilskud til aktiviteter, som specielt tilgodeser det lokale fællesskab for Mols og Helgenæs.
 • Borgerforeningens bestyrelse gennemgår ansøgninger om tilskud og afgør tilskuddets størrelse.
 • Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse samt et budget.
 • Der ydes ikke tilskud til drift, kun til igangsættelse af en aktivitet.
 • Der ydes kun tilskud fra Borgerforeningen, hvis dette er afgørende for, at aktiviteten kan realiseres.


Derudover er foreningen involveret i:


 • Det lokale ambassadørnetværk
 • Velkomstbrunch for nye tilflyttere
 • 112 løbere og førstehjælpere
 • Ejendomsfonden Knudepunktet Mols
 • Opsætning af juletræer i lokalområdet
 • Deltagelse i møder med Djurslands Erhvervsråd, Brugerrådet Naturstyrelsen Kronjylland og Det Grønne Råd